Compare Properties

Go to properties then click to add to compare menu

خدمات پس از فروش

شما خانه خود را خریداری کرده اید و همه چیز تمام شده است

شما هم اکنون آماده زندگی در ترکیه هستید تنها چند چیز کوچک قبل از آماده شدن خانه وجود دارد. ما برای راه اندازی این سرویس ها در کنار شما خواهیم بود تی. سی. آی. پی اشتراک برق آب و گاز طبیعی. برای سرمایه گذاران تیم ما برای فروش مجدد و خدمات لیزینگ در کنار شما خواهد بود بنابراین اگر شما ملک خود را تنها برای سرمایه گذاری خریداری کرده اید و قصد اجاره یا فروش مجدد آن را دارید ما بهترین گزینه را برای خانه شما جستجو و معرفی می کنیم.

دفتر فروش املاک دیار ترک سرمایه گذاری شما را جهت بازگشت به بهترین سود حمایت می‌کند. شما می توانید برای دریافت خدمات پس از فروش اینجا کلیک کنید.