Compare Properties

Go to properties then click to add to compare menu

مدارک مورد نیاز برای اخذ اقامت

 اتباع خارجی می‌بایست برای درخواست اخذ اقامت موارد زیر را به همراه داشته باشند;

- هدف از اقامت در ترکیه برای ثبت اطلاعات و مدارک مورد نیاز

- نبودن در موقعیتی که منجر به رد درخواست اجازه اقامت شود (گذرنامه نامعتبر، درخواست دیرموقع و غیره)

- داشتن شرایط اقامت مطابق با استانداردهای عمومی بهداشت و ایمنی

- در صورت درخواست، مدرک سوئ پیشینه صادر شده توسط مقامات مربوطه ازکشور مبدا

- اطلاعات آدرس دقیق برای اقامت در ترکیه

اسناد مورد نیاز برای اجازه اقامت کوتاه مدت باید به طور کامل توسط اتباع خارجی و به تایید مترجم رسمی رسیده و نوتر  شوند. این مدارک مورد احتیاج عبارتند از:

- فرم درخواست اجازه اقامت

- گذرنامه، اطلاعات هویت و اصل و فتوکپی صفحات (پاسپورت باید اعتبار بیشتر از ۶۰ روز از مدت زمان اجازه اقامت داشته باشد)

- اصل شناسنامه تمامی اعضای خانواده همراه با ترجمه به تایید رسیده از کنسولگری ترکیه

- ۴ قطعه عکس بیومتریک (سایز عکس پاسپورت)

- مدرکی که نشان میدهد فرد متقاضی در طول اقامت از عهده مخارج مالی بر می آيد. (حداقل ۱۰۲۰۰ لیر برای یک درخواست یک ساله، حداقل ۲۰۴۰۰ لیر برای یک برنامه دو ساله یا یک نامه نوشته شده توسط بانک که نشان می دهد این مقدار معادل ارز در حساب گردش وجود دارد)

- بیمه درمانی کامل یا مدرکی برای اثبات بیمه تأمین اجتماعی شما در کشور مبدا که در ترکیه موجود است

- اصل سند ازدواج، که توسط وزارت امور خارجه و سفارت ترکیه تأیید شود

- دوره بیمه باید کل دوره اقامت مورد نیاز را پوشش دهد

- اصل و کپی سند ملکی، یا قرارداد اجاره

- شماره مالیات ترکیه برای پرداخت هزینه در اداره مالیات (برای اطلاعات فعلی می توانید www.gov.goç.tr مراجعه کنید)

- تائید نفوس آدرس برای تعیین آدرس فعلی محل اقامت در ترکیه

- پرونده ای با جلد برای نگهداری همه اسناد با هم

- خارجیانی که اجازه اقامت در ترکیه را ندارند نمی توانند

- هیچ وسیله نقلیه موتوری خریداری کنند

- وسایل شخصی، مبلمان، ماشین و غیره را نمی توانند وارد کنند

- نمی توانند در مراکز امنیت ملی ثبت نام کنند

- نمی توانند حساب بانکی باز کنند

- حق ثبت شرکت را نخواهند داشت