Compare Properties

Go to properties then click to add to compare menu

اجازه اقامت در ترکیه

ترکیه که یکی از میزبان کلانشهرهای جهان است، نقطه اتصال آسیا و قاره اروپا، دارای ۴ فصل همزمان، میزبان انواع وقایع فرهنگی وامکانات اجتماعی، یکی از کشورهای مورد علاقه برای زندگی و سرمایه گذاری توسط خارجی ها است. ترکیه امکان مدت زمان ویزا یا معافیت ویزا را که ۹۰ روز است برای مدت طولانی تری برای دریافت اجازه اقامت خارجی ها را به خود اختصاص داده است.

طبق قانون شماره ۶۴۵۸ حمایت بین المللی از اتباع خارجی، اجازه اقامت همان مدرک مجاز به اقامت در ترکیه است. برای دریافت اجازه اقامت، برای اتباع خارجی که تصمیم به اقامت در ترکیه گرفته اند یا بیش از۹۰ روز در ترکیه اقامت خواهند داشت یا ۱۸۰ روز اجباری میباشد. درخواست مجوز اقامت را می توان از طریق پست الکترونیکی به آدرس سیستم ای اکامت ارسال کرده و سیستم یک قرار ملاقات را به طور خودکار برای خارجیانی که درخواست خود را از طریق سیستم ای اکامت تکمیل می کنند مشخص خواهد کرد. اتباع خارجی موظف هستند که در روز مشخص شده در شهر انتخابی خود در اداره مهاجرت حاضر شده ودرخواست کلیه پروسه ثبت اجازه اقامت باید قبل از اتمام ویزا ارائه شود برای متقاضیانی که این زمان بندی را در نظر نمی گیرند جزای نقدی در نظر گرفته شده است همچنین، اگر این مجازات نقدی به موقع پرداخت نشده باشد، ورود به ترکیه ممکن است به مدت یک تا ۵ سال ممنوع شود.

شما می توانید با خرید ملک در ترکیه بدون محدودیت قیمت برای کسب قیمت خود و یا تمدید آن اقدام نمایید. این اقامت به افراد خانواده (کودکان زیر ۱۸ سال) تعلق میگیرد. همچنین اتباع خارجی که اجازه اقامت قانونی ترکیه به مدت پنج سال را دارند می‌توانند برای اخذ شهروندی اقدام نمایند (اتباع خارجی با اجازه انواع دیگر اجازه اقامت نمی توانند ازحق اخذ شهروندی استفاده نمایند).