Compare Properties

Go to properties then click to add to compare menu

انواع اجازه اقامت در ترکیه

۱. اقامت کوتاه مدت

بر طبق مفاد ۳۱ تا ۳۳ قانون شماره ۶۴۵۸ اداره اتباع خارجی اجازه اقامت کوتاه مدت برای اتباع خارجی به مدت حداکثر ۱ تا ۲ سال صادر خواهد شد بیشتر از دوبار تکرار نخواهد گردید.

اتباع خارجی که می‌توانند برای اجازه اقامت کوتاه مدت اقدام کنند;

- اتباع خارجی که در کشور ترکیه صاحب ملک می باشند.

اتباع خارجی صاحب ملک در کشور ترکیه می باشند برای اخذ اقامت اقدام کرده که ملک خریداری شده باید مسکونی و باید برای این منظور خریداری شده باشد صاحب ملک خریداری شده می تواند درخواست اجازه اقامت برای افراد خانواده را انجام دهد اتباع خارجی که برای مدت ۵ سال با این نوع اقامت در کشور ترکیه زندگی می کند مشمول درخواست برای اخذ شهروندی بعد از ۵ سال میشوند.

- اتباع خارجی که به منظور تحقیقات علمی به کشور ترکیه می آیند.

- اتباع خارجی که به منظور سرمایه گذاری و اهداف تجاری بازرگانی به ترکیه می آیند.

- اتباع خارجی که در برنامه های ضمن خدمت شرکت می‌کنند.

- اتباع خارجی که به منظور اهداف آموزشی یا در چهار چوب برنامه های دانش آموزان موافق با اهداف کشور ترکیه شرکت می کنند.

- اتباع خارجی که با اهداف توریستی در کشور مانده اند.

- اتباع خارجی که به دلیل نوع بیماری قادر به مراجعه و مداوا در مراکز درمانی عمومی نیستند.

- اتباع خارجی که بسته به تقاضا و یا تصمیم مقامات قضایی در کشور ترکیه مانده اند.

- اتباع خارجی که برای گذراندن کورس های زبان های ترکی اقدام کرده‌اند.

- اتباع خارجی که برای تحقیقات و تمرینات عمومی در کشور ترکیه دوره های کارآموزی را می گذراند.

- اتباع خارجی که تحصیلات عالیه خود را قبل شش ماه از اتمام دوره خود در ترکیه به اتمام می رساند.

- اتباع خارجی که مشغول به کار در ترکیه نیستند اما در محدوده سرمایه گذاری از نظر سرکنسولگری مشمول اقامت شناخته می شوند.

- اتباع خارجی که مقیم قبرس شمالی از جمهوری ترکیه می باشند.

۲. اجازه اقامت خانوادگی

بر طبق مفاد ۳۴تا ۳۷ قانون شماره ۶۴۵۸ حمایت از اتباع خارجی بین المللی اجازه اقامت خانوادگی به اتباع خارجی داده شده است. اجازه اقامت خانواده را می توان برای یک همسر خارجی، یک خردسال و یک کودک تحت تکفل تنظیم کرد. در مواردی که فرد متقاضی درخواست اجازه اقامت خانواده برای بیش از یک همسر را داشته باشد، این مجوز فقط برای یک نفر قابل صدور است، اما این اجازه اقامت ممکن است به همه فرزندان یک تبعه خارجی یک خانواده اعطا شود. کودکان می توانند تا سن ۱۸سالگی در دوره ابتدایی و متوسطه بدون نیاز به اجازه اقامت دانش آموزی با اجازه اقامت خانوادگی تحصیل کنند.

اجازه اقامت خانواده هر بار اما نه بیش از ۳سال تنظیم می شود.

۳. اقامت دانشجویی

مطابق با مفاد ۳۸ تا ۴۱ قانون شماره ۶۴۵۸ هیئت بین‌المللی از اتباع خارجی اجازه اقامت دانشجویی صادر گردید.

این نوع از اقامت دانشجویی به اتباع خارجی که در مقطع مدرسه ابتدایی و متوسطه بدون اجازه اقامت خانوادگی در حال تحصیل می باشند و کسانی که در مراحل های مدارج مانند لیسانس، فوق لیسانس، دکترا، دوره های پزشکی، دوره های درمان، دندانپزشکی، مشغول به تحصیل می باشند تعلق می گیرد.

اتباع خارجی که در کشور ترکیه با اجازه اقامت دانشجویی مشغول به تحصیل هستند می توانند برای طریق اقامت خانوادگی  برای همسر و فرزندان خود اقدام کنند. اگر مدت دوره تحصیل برای دانشجویان کمتر از یک سال باشد اجازه اقامت یکساله دانشجویی داده نخواهد شد.

۴. اجازه اقامت طولانی مدت

بر طبق مفاد ۴۲ تا ۴۵ قانون شماره ۶۴۵۸ حیات از اتباع خارجی اجازه اقامت طولانی مدت صادر شده است.

اتباع خارجی که با اجازه اقامت قانونی در کشور ترکیه بدون وقفه به مدت ۸ سال که هیچگونه کمکی را از ترکیه به مدت سه سال دریافت نکرده‌اند و از درآمد کافی ماهانه برخوردار بوده اند همچنین دارای بیمه سلامت معتبر بوده که هیچ گونه تهدیدی برای امنیت ملی محسوب نمی شوند می توانند برای اجازه دریافت اقامت طولانی مدت اقدام کنند. همچنین پناهندگان، پناهندگان مشروط، دارندگان حمایت ثانویه و دارندگان اقامت بشردوستانه وخارجیانی که از آنها به طور موقت محافظت می شوند، حق تغییر اقامت کوتاه مدت به اقدام برای اقامت به مدت طولانی را دارند.

خارجیانی که اجازه اقامت طولانی مدت دارند می توانند از کلیه حقوق اعطا شده بهره مند شوند به جز الزام به انجام خدمت سربازی، حق رای و بودن در انتخابات برای ورود به دفتر عمومی، واردات وسایل نقلیه معاف و حقوق تأمین اجتماعی به استثنای مقررات در قانون خصوصی.

۵.  اجازه اقامت بشردوستانه

طبق مفاد ۴۶ تا ۴۷ قانون شماره ۶۴۵۸ اتباع خارجی و بین المللی اجازه اقامت بشردوستانه به اتباع خارجی داده شده است. با توجه به این موارد، درخواست برای خارجیانی که از نقض حقوق بشر رنج می‌برند، از جنگ داخلی فرار می کنند و از این موقعیت ها رنج می برند، حق اقامت بشر دوستانه اعطا شده است. اجازه اقامت بشر دوستانه حداکثر برای مدت یک سال تنظیم و قابل تمدید میباشد. در اجازه اقامت بشردوستانه، شرایطی که در سایر انواع دیگر اقامت ها جستجو می شود دنبال نمی شود.