Compare Properties

Go to properties then click to add to compare menu

انتقال سند مالکیت

اگر تصمیم به خرید خانه در استانبول دارید و خانه رویایی خود را پیدا کرده اید. در ادامه روند خرید مرحله بعدی، انتقال سند مالکیت در ترکیه میباشد، که سند مهمی برای اثبات این است که شما مالک قانونی ملکتان هستید.

پس از خرید ملک، عقد قرارداد فروش و تکمیل موارد لازم پرداخت ها، کلیه اسناد برای انتقال سند مالکیت تکمیل می شود و یک درخواست تنظیم و به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال میشود. پس از بررسی دفتر ثبت اسناد و مدارک، آن را ثبت می کند برای انتقال سند قرار ملاقات تعیین و طرفین (خریدار / فروشنده) را دعوت می کند. اگر شما برای واگذاری سند مالکیت وکالت ندهید، باید در محل دفتر ثبت برای امضا در روز و محل مشخص شده حضور داشته باشید. خریدار و فروشنده باید در محل دفتر ثبت اسناد و املاک در زمان مشخص شده، حاضر و اسناد لازم را در حضور مترجم سوگند خورده امضا کنند و بدین ترتیب انتقال سند مالکیت انجام می شود.

اسناد مورد نیاز برای ارائه به اداره ثبت زمین برای انتقال سند مالکیت؛

- فتوکپی گذرنامه معتبر

- شماره شناسه مالیاتی

- گزارش ارزیابی ملک

- ارزش بازار فعلی املاک از شهرداری

- شناسنامه یا گذرنامه معتبر فروشنده

مشاوران حرفه ای و باتجربه املاک و مستغلات دیار ترک بهترین تلاش خود را در روند آماده سازی و درخواست شما خواهند کرد، و ما روند کار را به آسانی با خدمات پس از فروش انجام خواهیم داد، ما با خدمات پس از فروش در زمینه اشتراکهای آب، برق و گاز طبیعی شما را پس از دریافت سند مالکیت خود یاری خواهیم کرد.