Compare Properties

Go to properties then click to add to compare menu

مدارک لازم برای اقدام برای اخذ شهروندی ترکیه

 این مدارک برای درخواست اخذ شهروندی ترکیه به روش سرمایه گذاری ازین قرار می باشد

  • شناسنامه تمامی اعضای خانواده که می تواند نسخه اصلی کپی برابر اصل با مهر وزارت امور خارجه و کنسولگری ترکیه از کشور اصلی متقاضی باشد.
  • سند ازدواج که می توانداصل یا برابر اصل با مهر وزارت امور خارجه و کنسولگری ترکیه در کشور اصلی متقاضی باشد.
  • کارت ملی تمامی اعضای خانواده که می‌تواند اصل یا برابر اصل با مهر وزارت امور خارجه و کنسولگری کشور ترکیه از کشور متقاضی باشد.
  • فتوکپی پاسپورت با تاریخ معتبر برای تمامی اعضای خانواده.
  • هشت قطعه عکس بیومتریک۵*۶ سانتیمتر از تک تک اعضای خانواده.
  • آدرس (قبض آب، قبض برق، گواهینامه رانندگی اگر در آن آدرس نوشته شده است).
  • گزارش کارشناسی ملک.
  • رسید بانک که در آن پرداخت مبلغ حداقل ۲۵۰ هزار دلار به ارزش خرید ملک ذکر شده باشد.
  • سند ملکی.
  • اگر ملک خریداری شده در حال ساخت می باشد و به اتمام نرسیده است قراداد نوتر شده الزامی است.