Compare Properties

Go to properties then click to add to compare menu

راه های اخذ شهروندی ترکیه

 • شهروندی از طریق سرمایه گذاری

  اتباع خارجی که مجموع خرید ملک آنها  حداقل ۲۵۰ هزار دلار بوده اجازه فروش ملک خود را تا ۳ سال ندارند، می‌توانند شامل شرایط اخذ شهروندی برای خود و خانواده خود( همسر/ فرزندان زیر ۱۸ سال) گردند.

  همچنین شما میتوانید شهروندی ترکیه را به دست آورید از طریق:
  - سرمایه گذاری حداقل پانصد هزار دلار سرمایه ثابت.
  - سرمایه گذاری حداقل پانصد هزار دلار سرمایه ثابت.
  - به ودیعه گذاشتن ۵۰۰ هزار دلار نقد در یکی از بانکهای ترکیه که به مدت ۳ سال حق برداشت نخواهید داشت.
  - ایجاد کار برای حداقل ۵ شهروند ترک.
  - خرید حداقل پانصد هزار دلار اوراق قرضه دولتی که حق فروش برای سه سال را نخواهید داشت.
  - خرید حداقل ۵۰۰ هزار دلار از صندوق مشارکت غیر سرمایه گذاری یا مشارکت در سرمایه گذاری امن بدون حق برداشت تا سه سال.

  بخش املاک و ساختمان در ترکیه بسیار زنده و فعال بوده به این دلیل سرمایه گذاری با خرید ملک یکی از پرسودترین انواع اخذ شهروندی می باشد. در سه روش سرمایه گذاری منفعت بسیاری از طریق خرید ملک وجود دارد که ارزش سرمایه گذاری را مشخص می کند بخش فعال ساخت و ساز، خرید و فروش ملک در کشور باعث می شود که به دلیل از دست نرفتن ارزش پول روش اخذ شهروندی از طریق سرمایه گذاری زیر سوال نخواهد رفت.

 • اخذ شهروندی از طریق ازدواج

  دراین روش اخذ شهروندی با ازدواج با یک تبعه ترک حداقل به مدت سه سال ازدواج مداوم به دست خواهد آمد که احتیاج به زندگی در یک خانواده واحد دارد. و این در حالی است که ممانعتی با  نظم عمومی و امنیت ملی نداشته و همچنین مخالف با یک خانواده سازگار و واحد نباشد.

 • اخذ شهروندی به روش قبول فرزند

  کودکان زیر ۱۸ سال می‌توانند شهروندی کشور ترکیه را از طریق به فرزند گرفته شدن توسط یک شهروند ترک در صورتی که مخالف با نظم عمومی و امنیت ملی نباشد به دست آورند.

 • اخذ شهروندی با تولد

  اخذ شهروندی به روش اکتسابی از طریق نسبی مادر یا پدر.

 • اخذ شهروندی از طریق اقامت

  افراد بزرگسال بالای ۱۸ سال بدون سوءسابقه می‌توانند با داشتن ۵ سال سابقه اقامت بی وقفه شهروندی کشور ترکیه را به دست آورند.
 • اخذ شهروندی از طریق کارت آبی

  قانون کارت آبی که در سال ۲۰۱۷ اجرایی شد به افراد با قابلیت کار در ترکیه درواقع به سرمایه گذار خارجی که با موانع کار در ترکیه مواجهند و دارای اقامت این کشور می باشند امکان میدهد تا با از بین بردن بروکراسی های اداری راحتتر شهروندی کشور ترکیه را اخذ نمایند.