Compare Properties

Go to properties then click to add to compare menu

Haberler

En güncel gelişmeleri takip edin
Türk Hükümetinin Yabancı Yatırımcılara Sağladığı Teşviklerimage

Türk Hükümetinin Yabancı Yatırımcılara Sağladığı Teşvikler

01/07/2021

Türkiye Cumhuriyeti Devleti hem sıfırdan yatırım yapacak olan hem de işini büyütmek isteyen yabancıların yatırım projeleri için maliyetlerinin en aza indirilmesi ve yatırım getirilerinin hızlandırmasını destekleyen kapsamlı bir yatırım teşvik programı sunmaktadır.

Türk Hükümeti yabancı yatırımcıları Türkiye’ye çekmek için şahane fırsatlar sunmaktadır. Türkiye’de yatırım yabancılar için devlet tarafından çok sayıda teşvik sunulmaktadır. Bu teşvikler sayesinde yabancı yatırımcılar Türkiye’de kolaylıkla şirket kurabilmekte, daha verimli ve karlı bir şekilde faaliyet gösterebilmektedirler.

Türkiye'de gayrimenkul yatırımı

Türkiye’de yabancı yatırımcıların faydalanabileceği devlet teşvikleri

 1. KDV İstisnası

Türk Hükümeti, yatırım teşvikleri kapsamında yurt içinden ve yurt dışından satın alınacak malzeme, makine ve ekipmanlar için yapılacak harcamalarda yabancı yatırımcılardan KDV (katma değer vergisi) almamaktadır.

 1. Gümrük Vergisi Muafiyeti

Yatırım teşvikleri kapsamında, yabancı yatırımcılardan yurt dışından satın alınacak malzeme, makine ve ekipmanlar için yapılacak harcamalarda gümrük vergisi alınmamaktadır.

 1. Kurumlar Vergisi İndirimi

Yabancı yatırımcılar, kurumlar vergisini indirimli olarak ödemektedir.

 1. Sosyal Sigortalar Prim Desteği (İşveren Payı)

Yabancı yatırımcıların sağladığı istihdam için hesaplanan sosyal sigorta primi işveren payı devlet tarafından karşılanmaktadır.

 1. Sosyal Sigortalar Prim Desteği (Çalışan Payı)

Yabancı yatırımcıların sağladığı istihdam için yasal asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanan sosyal sigorta pirimi çalışan payı devlet tarafından karşılanmaktadır.

 1. Gelir Vergisi Stopaj Desteği

İstihdam için belirlenen gelir vergisi stopaja dahil değildir. Gelir vergisi stopajı indirimi için herhangi bir üst sınır bulunmamaktadır. Bu kapsamda istihdam için belirlenen gelir vergisi ödenmemektedir.

 1. Faiz Oranı Desteği

Yabancı yatırımcılar tarafından yatırım için çekilen krediye ilişkin ödenecek faiz oranının belirli bir kısmı devlet tarafından karşılanmaktadır.

 1. Arazi Tahsisi

Yabancı sermaye ile yapılacak yatırımlar kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde arazi bulunabilirliğe bağlı olarak yatırım arazisi tahsis edilmektedir.

 1. KDV İadesi

Yabancı sermaye ile yatırım için yapılan bina ve inşaat harcamalarında KDV iadesi sağlanmaktadır.

 1. Emlak Vergisi Muafiyeti

Yabancı yatırımcılar tarafından kurdukları iş yeri için kullanacakları arazi ve bina için emlak vergisi ödenmemektedir.

 1. Altyapı Desteği

Yabancı yatırımcının elektrik, doğal gaz vb. altyapı ihtiyaçları devlet tarafından karşılanabilmektedir.

 1. Enerji Desteği

Yabancı yatırımcının ödemesini yaptığı enerji harcamalarının bir kısmı geri ödenmektedir.

 1. Sermaye Katkısı

Yabancı yatırımcılara yapacakları yatırım tutarının %49’una kadar sermaye katkısı devlet tarafından yapılabilmektedir.

 1. Alım Garantisi

Yapılacak yatırım kapsamında üretilecek olan ürünlere kamu alım garantisi verilebilmektedir.

 1. İzin-Ruhsat Lisans Süreçlerinde Kolaylık

Cumhurbaşkanı kararı ile izin, tahsis, ruhsat, lisans ve tesciller ile diğer kısıtlayıcı hükümler için istisna getirilebilir veya yatırımları hızlandırmak ve kolaylaştırmak için yasal ve idari süreçlerde düzenleme yapılabilir.

 1. Nitelikli Personel Desteği

Yabancı yatırımcılara istihdam edebileceği nitelikli personelin brüt ücretleri 5 yıla kadar devlet tarafından karşılanmaktadır.

 1. Hibe Desteği

Harcamalar yapıldıktan sonra desteği veren kurum tarafından ilgili harcamalarda uygun bulunanlar ödenmektedir.

 1. Eğitim Desteği

Günlük giderler ve uygun bulunan eğitim maliyetleri İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.

 1. Ar-Ge/Tasarım İndirimi

AR-Ge ve tasarım harcamalarının tamamı kurumlar vergisi matrahından indirilebilmektedir.

 1. Damga Vergisi Muafiyeti

Yabancı yatırımcılar evraklar için damga vergisi ödememektedir.

 1. Özel Tüketim Vergisi Muafiyeti

Serbest bölgelerde bulunan işletmeler devlet tarafından özel tüketim vergisinden muaf tutulmaktadır.

Türkiye’de Yatırım Bölgeleri

Türkiye’de üç çeşit yatırım bölgesi bulunmaktadır.

 1. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri – Teknoparklar

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB), yüksek teknoloji alanındaki yatırımları çekmek ve Ar-Ge çalışmalarını desteklemek üzere tasarlanmış alanlardır. Bugün, 63’ faaliyette olan, 21’i onayı alınmış inşası devam eden toplam 84 TGB bulunmaktadır.

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin sağladığı avantajlar;

- 31 Aralık 2023 tarihine kadar yazılım geliştirme, Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerinden elde edilen kazançlar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır.

- 31 Aralık 2023 tarihine kadar TGB içinde üretilen sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, askeri konuta sistemlerinde kullanılan yazılımlar gibi uygulama yazılımlarının satışı KDV’den muaftır.

- 31 Aralık 2023 tarihine kadar bölgede çalışan Ar-Ge tasarım ve destek personelinin ücretleri her türlü vergiden muaftır. Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı Ar-Ge personeli sayısının %10’unu geçemez.

- Ar-Ge projeleri sonucu elde edilen teknolojik ürünün üretilmesi için gerekli yatırım, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın işletmeci ve şirketi uygun bulması halinde izin vermesi şartıyla bölge içerisinde yapılabilir.

- SGK primi işveren payının %50’si 31 Aralık 2023 tarihine kadar devlet tarafından karşılanır.

- Ar-Ge, tasarım ve yazılım geliştirme projeleri kapsamında ithal edilecek ürünler gümrük vergisinden, düzenlenecek evraklar ise damga vergisinden muaftır.

 1. Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) içinde faaliyet gösteren yatırımcılar birçok teşvikten yararlanabilmektedir. 80 ilde 234’ü faal olmak üzere toplam 331 adet OSB mevcuttur.

Türk ekonomisi

Organize Sanayi Bölgelerinin sağladığı avantajlar;

- Arazi satın alımlarında KDV muafiyeti sağlanmaktadır

- Tesis yapımının tamamlanmasının hemen ardından geçerli olmak üzere 5 yıl boyunca emlak vergisi muafiyeti sağlanmaktadır

- Doğal gaz, su ve iletişim gibi giderlerde indirim

- Parsellerin bölünmesi ve birleştirilmesi gibi durumlarda vergi muafiyeti

- Tesis yapımı ve işletmesinde yerel yönetimler vergisi muafiyeti

- Belediye hizmetlerinden yararlanmayan işletmeler katı atık vergisinden muaf tutulmaktadır.

 1. Serbest Bölgeler

Serbest Bölgeler, Türkiye’nin siyasi sınırları içinde yer almalarına rağmen gümrük bölgelerinin kapsamları dışında konumlandırılan özel alanlardır. Serbest Bölgeler, ihracat odaklı yatırımların sayısını artırma amacıyla tasarlanmıştır. Gümrük bölgelerindeki ticari, ekonomik ve finansal alanlarda uygulanan idari ve yasal düzenlemeler, Serbest Bölgelerde kısmen uygulanmaktadır ya da hiç uygulanmamaktadır. Türkiye’de AB ve Ortadoğu pazarına yakın toplam 19 adet Serbest Bölge bulunmaktadır.

Serbest Bölgelerin sağladığı avantajlar;

- Serbest Bölgelerde yer alan işletmeler gümrük vergisi ve aynı tür diğer vergilerden %100 muaftır.

- Serbest Bölgelerde yer alan imalat şirketleri kurumlar vergisinden %100 muaftır.

- Serbest Bölgelerde yer alan işletmeler KDV (Katma Değer Vergisi) ve ÖTV’den (Özel Tüketim Vergisi) %100 muaftır.

- Serbest Bölgelerde yer alan işletmelerin düzenlediği evraklar damga vergisinden %100 muaftır.

- Serbest Bölgelerden verilecek (tamamı yurtdışında olmak şartıyla) belirli lojistik hizmetlere %100 gelir ve kurumlar vergisi istinası sağlanmaktadır.

- Serbest Bölgelerde yer alan işletmeler çalışan maaşı üzerinden alınan gelir vergisinden %100 muaftır.

- Mallar süre sınırı olmaksızın serbest bölgelerde tutulabilmektedir.

- Serbest Bölgelerde yer alan işletmeler, serbest bölgelerden elde edilen karı hiçbir sınırlama olmadan yurt dışına ya da Türkiye’ye serbestçe aktarabilmektedir.

- Serbest Bölgelerde yer alan işletmeler mülk satın alma ve satma işlemlerinde tapu harcından muaftır.

- Serbest Bölgelerde yer alan işletmeler inşaat, proje, iskan, izin ve onay süreçlerinde KDV’den muaftır.

- Serbest Bölgelerde yer alan işletmeler KDV ve diğer vergilerden muaftır.

- Serbest Bölgelerde yer alan işletmelere ikinci el (kullanılmış) makine getirilmesine müsaade edilmektedir.

Diyar Türk Gayrimenkul tecrübeli ve profesyonel satış ekibi ile ihtiyaçlarınıza yönelik en uygun Türkiye’de yatırım seçeneklerini sunar ve karlı bir yatırım yapmanızı sağlar. Bölgesinde uzman gayrimenkul danışmanları ile en doğru bölgede en uygun yatırımı yapmanızı sağlar. Diyar Türk Gayrimenkul satış öncesi ve satış sonrası hizmetleri ile her zaman yardıma hazırdır.

Lütfen aklınıza takılan soruları sormaktan çekinmeyiniz. Bizimle web sitemiz ya da info@diyarturk.com mail adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

 

İlgili Makaleler:

Türkiye'de satılık daireler 2020-2021

Türk vatandaşlığının özellikleri

Türkiye'de emlak satın almanın avantajları

İstanbul'da satılık daireler 2020-2021

Türkiye'de ikamet izni nasıl alınır

Türkiye'de emlak fiyatları

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı

İstanbul'da ikamet için en iyi yerler

İstanbul'da satılık villalar 2020-2021

Türkiye'de gayrimenkul yatırımı

#istanbulda_gayrimenkuller #satilik_daireler #turkiyede_yatirim #gayrimenkul #turkiyede_ikamet #diyar_turk #turk_vatandasligi #gayrimenkul_turkiye

Related News