Compare Properties

Go to properties then click to add to compare menu

Vatandaşlığa Başvuruda Gerekli Belgeler

Gayrimenkul satın alma yoluyla vatandaşlığa başvurabilmek için gerekli belgeler
 • Başvuru formu (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türk Vatandaşlığı kazanma türüne göre hazırlanmış bir form dilekçesi doldurularak yapılan başvuru)
 • Tüm aile üyelerinin kimlik, pasaport, doğum belgesi vs. (orijinali ve başvuran kişinin kendi ülkesindeki Dışişleri Bakanlığı Türk büyükelçiliği tarafından onaylı bir kopyası)
 • Evlilik belgesi (orijinali ve başvuran kişinin kendi ülkesindeki Dışişleri Bakanlığı Türk büyükelçiliği tarafından onaylı bir kopyası)
 • Aile kayıt belgesi (orijinali ve başvuran kişinin kendi ülkesindeki Dışişleri Bakanlığı Türk büyükelçiliği tarafından onaylı bir kopyası)
 • Tüm aile üyelerinin geçerli pasaportlarının fotokopisi
 • Aile üyelerinin her birine ait 5*6 cm boyutlarında 8 adet biyometrik fotoğraf
 • Adres belgesi (üzerinde adresin yazılı olduğu adınıza kayıtlı su faturası, elektrik faturası vb.)
 • Gayrimenkul değerleme raporunun aslı
 • Gayrimenkul değeri olarak en az 400.000 dolar ödendiğini gösteren banka dekontu
 • Tapu
 • Satın alınan mülk inşaat halinde ise noter tasdikli mülk satın alma taahhüdü