Compare Properties

Go to properties then click to add to compare menu

Türk Vatandaşlığını Kazanma Yolları

 • Yatırım yoluyla vatandaşlık

En az 400.000 dolar gayrimenkul satın alan ve bu gayrimenkulü üç yıl boyunca satmayacağını taahhüt eden yabancılar aileleriyle (eş ve 18 yaş altı çocuklar) birlikte Türk vatandaşlığını edinebilirler. Gayrimenkul satın alma yoluyla yapılacak olan yatırımda, belirlenen parasal değerin düşük olması, ülkede inşaat sektörünün canlı olması ve değer kaybetmemesi, vatandaşlık için Türkiye'de yaşama zorunluluğu olmaması gibi avantajlar söz konusudur.

Ayrıca;

 • en az 500.000 USD tutarında sabit sermaye yatırımı yaparak,
 • en az 50 kişilik istihdam oluşturarak,
 • en az 500.000 USD mevduatını 3 yıl boyunca tutma şartıyla Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara yatırarak,
 • en az 500.000 USD devlet borçlanma araçlarını 3 yıl tutmak şartıyla satın alarak
 • en az 500.000 USD gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını 3 yıl elinde tutma şartıyla satın alarak Türk vatandaşlığı kazanabilirsiniz.

Türkiye’de emlak, konut, inşaat sektörü oldukça canlı, devamlı şekilde aktiftir. Bu sebeple konut alma yoluyla vatandaşlık kazanılmasının diğer yatırım yoluyla vatandaşlık alma türlerine göre daha avantajlı olduğunu söyleyebilmekteyiz.

 • Evlilik yoluyla vatandaşlık

Bir Türk vatandaşı ile en az 3 yıl evli olmak ve evliliği devam etme koşulu ile Türk vatandaşlığına başvuru yapılabilir. Başvuru sahibinde, aile birliği içinde yaşama, milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil etmeme ve evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama şartı aranmaktadır.

 • Evlat edinilme yolu ile vatandaşlık

Bir Türk vatandaşı tarafından 18 yaş altı çocuklar, milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla, evlat edinilerek Türk vatandaşlığı kazanabilir.

 • Doğum yoluyla vatandaşlık

Türk vatandaşı ana veya baba ile soy bağının kurulmasıyla kendiliğinden kazanılan vatandaşlıktır.

 • İkamet yoluyla vatandaşlık

Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de 5 yıl kesintisiz ikamet etmiş 18 yaş üzeri ergin ve ayırt etme gücüne sahip bireyler ikamet yoluyla vatandaşlığa başvuru hakkı kazanabilir.

 • Turkuaz Kart yoluyla vatandaşlık

2017 yılında hayata geçirilen Turkuaz Kart, nitelikli kişileri Türkiye’de istihdam etme, yabancı yatırımcıların Türkiye’de ikamet izni ve çalışma izni konusunda karşılaşabilecekleri engellerin ve uzun bürokratik süreçlerin ortadan kaldırılmasını sağlayan bir sistemdir. Bu sistemle Türk vatandaşlığına da başvuru mümkündür.